Home Plan

vision of the future

HOME PLAN se razlikuje od većine projektantskih kuća po svom broju inženjera svih tehničkih struka koji mogu da projektuju u najvećem broju i kvalitetu, najkompleksnije objekte u najkraćem mogućem roku.

Pri projektovanju HOME PLAN koristi savremene licencirane programe za projektovanje kao i najsavremeniji oblik vođenja.

O NAMA

Naše usluge:

Partneri