Od 2005. godine, kada je osnovan kao kompanija za konsalting, HOME PLAN se razvio u ozbiljnog poslovnog, i stekao reputaciju pouzdanog partnera. Kompanija HOME PLAN razvija širok spektar aktivnosti, uvek nudeći najviši kvalitet i standard. Zahvaljujući upravo takvom pristupu HOME PLAN postaje angažovan na realizovanju projekata i objekata za različite namene. Uspešno završeni projekti koje je HOME PLAN realizovao u prethodnom periodu predstavljaju najbolju referencu za buduće poslove. Kao pouzdan partner sa internacionalnim iskustvom, lako prilagodljiv i fleksibilan, sposoban da odgovori na najraznovrsnije zahteve tržišta, HOME PLAN je razvio uspešnu saradnju sa domaćim i inostranim partnerima. HOME PLAN pruža uslugu vršenja stručnog nadzora nad objektima različitih struktura i namena, i interesantan je investitorima u domenu vođenja investicija kroz projekat do realizacije objekata.

  • Pri projektovanju HOME PLAN koristi savremene licencirane programe za projektovanje kao i najsavremeniji oblik vođenja.
  • HOME PLAN se razlikuje od većine projektantskih kuća po svom broju inženjera svih tehničkih struka koji mogu da projektuju u najvećem broju i kvalitetu, najkompleksnije objekte u najkraćem mogućem roku.