3D Model

Realistični prikaz je stručna podrška klijentu da vizualizuje realizaciju svoje zamisli.
Ne postoji bolji način da se pre samog početka projektovanja uklone sve nedoumice i otklone sva nerazumevanja struke koja postoje za klijenta predstavljajući budući projekat u nekoj drugoj dimenziji. Klijent u HOME PLAN-u< dobija materijal u DVD ili DivX formatu, a na poseban zahtev i u vidu štampane brošure u digitalnoj ili ofset štampi.
Izrada 3D modela nesumljivo je najizražajniji “agent” pri prodaji stambeno-poslovnog objekta, stana, poslovnog prostora i drugo, kako nakon završetka tako i u najranijoj fazi, fazi idejnih rešenja, kada sam objekat i ne postoji.
  • Vision100%
  • Accuracy100%